Drones Programmeren

Laat je leerlingen samenwerken om drones te programmeren. Onze instructeurs komen bij jou op school.

Het programmeren van drones geeft leerlingen ontzettend veel inzicht in hedendaagse techniek.
En samen met je groepje spannende spelletjes met je drones spelen is ontzettend leuk!

 samen maken, samen vliegen, samenwerken

Het opdoen van technische kennis gecombineerd met het aanleren van sociale vaardigheden.

Bij de Programmeerclub gebruiken we spannende games om te leren. Onze cursussen bestaan voor een groot deel uit het spelen van gave games en het oplossen van uitdagende puzzels. Dit maakt het leren programmeren veel leuker en daarbij leren kinderen op die manier veel sneller.

De programma’s van de Programmeerclub trainen leerlingen in ‘computational thinking’; een manier van denken waarbij je een probleem en de mogelijke oplossingen leert formuleren in computertermen. Je zou dat ‘begrijpend programmeren’ kunnen noemen, vergelijkbaar met ‘begrijpend lezen’.

Compleet verzorgde programma's bij jou op school

Enthousiaste instructeurs en inclusief alle materialen 


In dit programma gaan leerlingen en studenten aan de slag met het programmeren en vliegen van drones. In kleine groepjes worden leuke opdrachten gedaan, waarbij de samenwerking centraal staat. Met behulp van de visuele programmeertaal Scratch kan de drone worden geprogrammeerd om verschillende kunstjes en trucjes te doen. Deelnemers spelen spelletjes tegen elkaar met hun drone. Het programma wordt afgesloten met  een uitvoering voor medeleerlingen en ouders waarbij alle drones tegelijkertijd vliegen in een perfect gesynchroniseerde dans. Uiteraard bedacht, ontworpen en geprogrammeerd door de deelnemers zelf.

Dit programma is als bewezen effectieve interventie te financieren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Waarom drones je leerlingen een voorsprong geven

Het programma Drones programmeren geeft leerlingen niet alleen inzicht en kennis in de modernste technologie. Door spannende spellen en uitdagende opdrachten worden deelnemers uitgenodigd om samen te werken en elkaars talenten de ruimte te geven. 

Techniek

Door programmeren te combineren met spannende spelletjes met de drones leren deelnemers hoe leuk techniek kan zijn.

Samenwerken

Het programma stimuleert leerlingen om op een creatieve manier samen te werken. De opdrachten zijn erop gericht om leerlingen samen een oplossing te laten bedenken en uit te voeren.

maken

Het programma Drones Programmeren biedt veel ruimte om zelf dingen te verzinnen. Leerlingen en studenten worden uitgenodigd om samen aan de slag te gaan en nieuwe werelden te verkennen. In een groepje schrijven deelnemers samen code en leggen de drone hun wil op.

100.000 kinderen leren programmeren

Naftalie Hershler is de oprichter van de Programmeerclub en Docentenbijscholing. Naf en zijn team helpen mensen en organisaties met spelen en leren. De Programmeerclub staat voor programmeren in clubverband, samenwerken om creatieve oplossingen te vinden.

Vijf jaar geleden stelden we ons als doel om honderdduizend kinderen te leren programmeren. Inmiddels zijn we de tel kwijt geraakt..

Inzicht in techniek en enige kennis van programmeren helpen mensen bij hun cognitieve ontwikkeling. Bij de Programmeerclub leren deelnemers bovendien praktisch toepasbare digitale vaardigheden. Onze programma's geven je leerlingen, studenten én docenten een voorsprong!

Programma Modules

Een voorbeeld van het 'Drones Programmeren' programma

1

Module 1: Introductie

In deze les gaan we met behulp van spelletjes aan de slag met ‘computational thinking’. De basisprincipes van de Scratch programmeertaal worden geoefend. In deze les wordt ook ingegaan op veiligheid, zowel technische als sociale veiligheid. Ook maken we afspraken hoe we gaan samenwerken en hoe we de samenwerking steeds gaan evalueren. 

2

Module 2: Kennismaken met de drone

In les twee maken we kennis met de drone. We leren hoe je verbinding maakt met de drone en hoe je simpele problemen kunt oplossen. Natuurlijk gaan we de drone laten vliegen en leren we hoe we deze kunnen besturen. We doen het eerste drone vlieg spel. We zien hoe Scratch blokken de drone kunnen aansturen.

3

Module 3: Drone en Scratch blokken

Nu gaan we voor de eerste keer aan de slag met de Scratch blokken om de drone aan te sturen. We doen verschillende spannende opdrachten en spelletjes zoals ‘Hallo Drone’, ‘Box Mission’ en ‘Loop and Flip’. Tussendoor reflecteren we steeds op het werkproces en de samenwerking.

4

Module 4: Wonder drone

In deze les gaan we verder om de drone kunstjes te leren met behulp van de Scratch blokken. Nu leren we variabelen inzetten en logica toevoegen met behulp van If/Else-statements. Als opdrachten doen we het ‘zeshoekige missie’ spel.

5

Module 5: Land in je hand

We gaan geavanceerde Scratch blokken gebruiken om de drone lussen te laten vliegen. Het doel is om de drone uiteindelijk in de palm van je hand te laten landen. Iedereen kan het!

6

Module 6: X/Y

Nu gaan we de drone precies daarnaartoe laten vliegen waar we willen. Door gebruik te maken van de 3D-coördinaten vliegen we patronen op het horizontale X/Y-vlak. Ook leren we een baan rond een middelpunt vliegen. We spelen weer een paar spannende vliegspelletjes.

7

Module 7: Functies

In deze les gaan we onze eerste functies maken. We leren parameters & argumenten gebruiken. Wanneer we voldoende tijd hebben gaan we de drone simulator verkennen. En uiteraard spelen we weer een spannend drone spel.

8

Module 8: Synchronisatie

We gaan aan de slag met synchronisatie. Stel je voor dat je de drone kunt programmeren om te vliegen op muziek. We leren om samen een heuse choreografie te vliegen.

9

Module 9: Video

In deze les gaan we leren om de video funktie van de drone te gebruiken.
We leren hoe we met Scratch de camera kunnen aansturen in het spannende 'detective' spel. 

10

Module 10: Dansende Zwerm uitvoering

Tijdens de laatste les geven we een uitvoering aan andere leerlingen, docenten en eventueel ouders. We laten al onze drones tegelijkertijd vliegen in een perfect gesynchroniseerde dans. Uiteraard bedacht, ontworpen en geprogrammeerd door de deelnemers zelf. Als alternatieve afsluiting kunnen deelnemers een parcours met obstakels ontwerpen waar ze doorheen vliegen in een drone race. Natuurlijk sluiten we de laatste les af met een evaluatie op de samenwerking tussen de deelnemers.

Neem contact met ons op

We maken graag een plan om jouw leerlingen ook een voorsprong te geven. Bel ons op 020-8943037, stuur een app en maak een afspraak. 

Alles inbegrepen

Bij onze programma's zit alles inbegrepen. Instructeurs, lesplannen, materialen en hardware. De school wordt volledig ontzorgd.

Enthousiaste instructeurs

De enthousiaste instructeurs van de Programmeerclub zijn studenten en jonge professionals. Alle instructeurs volgen intensieve training en worden begeleid door onze coördinatoren.

Spelend leren lesprogramma's

Leren wordt leuker door spelen en puzzelen. Al onze programma's zitten vol met spelletjes. Dit maakt het leren programmeren veel leuker en daarbij leren kinderen op die manier veel sneller.

Inclusief alle hardware

Alle benodigde hardware is bij het programma inbegrepen. Drones kunnen worden gehuurd of aangeschaft. Indien nodig kunnen binnen het programma ook laptops worden aangeschaft.

De kosten te financieren vanuit het NPO

Deze programma's vallen onder de binnen het Nationaal Programma Onderwijs aangewezen interventies waar geld voor beschikbaar is. De door de overheid opgestelde menukaart biedt interventies die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van corona vertragingen in alle onderwijssoorten: PO, VO en MO. Onze kant en klare subsidie-templates helpen je om de programma's direct te verwerken in het actieplan van jouw school. Neem contact met ons op om een programma op maat te bespreken.

Meer over financiering vanuit het Nationaal Programma Onderwijs

In samenwerking met de Programmeerclub kun je de programma’s financieren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Daarbij is het tevens mogelijk om de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen. Onze programma’s zijn kant en klaar, dus inclusief enthousiaste instructeurs, de benodigde hardware en lesplannen gebaseerd op spelend leren en samenwerking. Elk programma wordt op maat gemaakt, aangepast aan de leerdoelen van de school en het niveau van de leerlingen.

Onze programma’s zijn geschikt voor PO, VO, MO, inclusief speciaal en praktijkonderwijs.
Om je te helpen hebben we direct te gebruiken subsidie-template gemaakt om onze programma’s te verwerken in het actieplan van jouw school.

De programma’s van de Programmeerclub vallen onder de doelgebieden A, D en F van de menukaart van het Ministerie van OCW

A. Meer onderwijs, om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
Onze techniek programma’s, binnen of buiten reguliere schooltijden, zijn verrijkingslessen welke vallen onder ‘Uitbreiding onderwijs’. De programma’s van de Programmeerclub kunnen ook tijdens vakanties of in het kader van zomer- en lentescholen plaatsvinden.

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
De techniek programma’s van de Programmeerclub helpen bij het ontwikkelen van metacognitie en zelfregulerend leren. Samenwerking en de ruimte geven aan elkaars talenten staat altijd centraal. De programma’s zijn ook een uitstekend voorbeeld van onderzoekend- en ontwerpend leren.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden
Deze categorie is uitsluitend randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E. Het is dus mogelijk om binnen het programma de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen doch altijd gekoppeld aan de uitvoering van een programma op school. De programma’s voldoen aan het criterium van ‘ouderbetrokkenheid’ omdat deelnemers speelse opdrachten krijgen voor thuis en er vaak wordt toegewerkt naar een einduitvoering voor de ouders. Uiteraard vallen de programma’s allemaal onder het criterium ‘digitale technologie’.

De Programmeerclub verzorgt complete techniek programma's op PO, MO en VO scholen op basis van spelend leren.
We helpen scholen met met de bèta, wetenschap en techniek invulling van hun onderwijs. Behalve het verzorgen van onderwijs door onze eigen instructeurs trainen we docenten om meer met techniek te doen. Het opdoen van technische kennis gecombineerd met het leren van sociale vaardigheden staat centraal.

Neem contact op om een programma op maat voor jouw school te bespreken.

Ik nodig je uit

Bevalt het wat je net hebt gezien en gelezen? Neem dan ajb contact met ons op. Laat ons je helpen om jouw leerlingen een voorsprong te geven. Maak van jouw school een spelend leren en techniek school. Een plek waar leerlingen leren samenwerken en elkaar de ruimte geven. We doen het samen!

PS
Bel ons op 020-8943037, stuur een app en maak een afspraak. 

FAQ

Is dit geschikt voor elk type onderwijs?

Bijna alle programma's zijn in aangepaste vorm geschikt voor PO, VO en MO. Per deelnemende groep wordt een programma op maat gemaakt. Voor zeer jonge kinderen en bepaalde groepen uit het speciaal onderwijs zijn niet alle programma's geschikt. 

Zorgt de Programmeerclub voor instructeurs?

De enthousiaste instructeurs van de Programmeerclub zijn studenten en jonge professionals met een achtergrond in IT of pedagogiek. Alle instructeurs volgen intensieve training bij Docentenbijscholing en worden tijdens de programma's begeleid door onze coördinatoren.

De instructeurs zijn niet alleen in staat om ingewikkelde technische principes eenvoudig uit te leggen maar tevens gericht op het oefenen van sociale vaardigheden door leerlingen en studenten. Met spannende opdrachten en leuke spellen weten instructeurs deelnemers uit te dagen om samen te werken en elkaars talenten de ruimte te geven..

Zijn er ook online programma's?

De aangeboden programma's zijn fysieke activiteiten bij jou op school. Verschillende programma's kunnen echter ook online plaatsvinden.  In het geval fysieke bijeenkomsten door omstandigheden niet mogelijk zijn kunnen wij voor een aantal van de programma's online alternatieven bieden. Wij doen ons best om activiteiten altijd door te laten gaan, fysiek en online.

Wat zijn de kosten?

Omdat geen programma gelijk is, is het lastig om direct een prijs te geven. Op basis van een gesprek en de nodige informatie maken wij graag een voorstel op maat aangepast aan de wensen en behoeften van jouw school. Als indicatie kun je zo'n 10 - 15 euro per deelnemer per bijeenkomst nemen, uitgaande van series van 10 lessen van 90 minuten met een groepsomvang van 30 leerlingen of studenten. Deze programma's zijn als effectief bewezen interventie te financieren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Doen jullie ook zomerscholen?

Ja, we doen ook zomerscholen, zeker deze zomer wanneer we leerlingen kunnen helpen om achterstanden in te halen. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Regelen jullie alles?

Ja, wij regelen de instructeurs, lesplannen, materiaal en software en hardware. De school wordt volledig ontzorgd. Bij groepen van tien deelnemers uit het reguliere onderwijs behoeft de vaste docent of leerkracht meestal niet aanwezig te zijn. Bij groepen boven de tien deelnemers is de vaste docent aanwezig doch deze behoeft niet actief mee te helpen aan het programma. Actieve participatie van docenten is natuurlijk van harte welkom. 

Zijn er ook trainingen voor docenten?

Ja, er zijn ook trainingen voor docenten. We kunnen je niet alleen trainen om zelf programma's te geven maar kunnen jou en de school desgewenst begeleiding bieden bij het maken en uitvoeren van een goed en effectief lesplan en de keuze voor de juiste hardware. Op www.docentenbijscholing.nl kun je meer informatie vinden over onze trainingen en programma's voor docenten.

Is dit te financieren vanuit het NPO?

Ja, deze programma's zijn als effectief bewezen interventie te financieren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. De programma’s van de Programmeerclub vallen onder de doelgebieden A, D en F van de menukaart van het Ministerie van OCW. Om je te helpen hebben we direct te gebruiken subsidie-template gemaakt om onze programma’s te verwerken in het actieplan van jouw school. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekostigt het NPO ook hardware?

Ja, het is tevens mogelijk om  binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen.

De programma’s van de Programmeerclub vallen onder de doelgebieden A, D en F van de menukaart van het Ministerie van OCW. Categorie F, waar de hardware onder valt, is uitsluitend randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E. Het is dus mogelijk om binnen het programma de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen doch altijd gekoppeld aan de uitvoering van een programma op school. 

Wat bedoelen jullie met spelend leren?

Leren wordt effectiever en leuker door spelen en puzzelen. Al onze programma's zitten vol met spannende spelletjes en prikkelende groepsopdrachten. Bovendien draait het bij ons om technologie met een sociale kant. Leren samenwerken, elkaars talenten de ruimte geven, reflecteren op het werkproces.

Onze school heeft onvoldoende infrastructuur

Om deel te kunnen nemen aan het programma dient de school te beschikken over stabiel werkende computers en goed internet. Wanneer de school niet beschikt over voldoende kwalitatieve computers kunnen deze binnen het programma worden gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. 

Scholen en organisaties die met ons werken

Scholen ontvangen ons graag. We ondersteunen veel scholen en docenten in hun zoektocht naar techniek en actievere vormen van onderwijs. Hieronder een kleine selectie van de honderden PO, VO en MBO scholen en instellingen waar we mee samenwerken.

>