De termen coderen en programmeren worden veel door elkaar worden gebruikt. Toch is er een groot verschil. In dit blog leg ik je uit waarom. Voor het gemak maak ik een verschil tussen een programmeur en een 'codeur'.

Coderen is in feite het vertalen van codes van menselijke taal naar een op machines gebaseerde taal. Formeel gezien is coderen een subset van programmeren, omdat het de basis vormt van programmeren. Een 'codeur' moet meertalig zijn en moet codes schrijven in verschillende programmeertalen zoals Java, C, Python, op basis van de door haar ontvangen vereisten. Met behulp van codes geef je instructies en informatie aan de computer.

De meeste programmeertalen bevatten drie gemeenschappelijke componenten:

- Code syntaxis en regels die moeten worden gevolgd bij het schrijven van een code.
- Compiler voor het omzetten van code naar machinecode
- Code-uitvoering en het tonen van de resultaten

Een computer begrijpt eigenlijk alleen de machinecode, geschreven in binaire taal. De taak van een codeur is om de code zo te schrijven dat deze begrijpelijk is voor de machine. De codeurs werken volgens de ontvangen instructies. Hierna wordt de code-implementatie, debuggen, code-testen en kwaliteitsanalyses uitgevoerd. Coderen omvat het schrijven van codes voor het maken van een softwareprogramma. Elke toepassing, website of game is een programma. Laten we nu eens kijken naar de gedetailleerde uitleg van programmeren.

Programmeren is een groter geheel dan alleen coderen. Het is het proces van het ontwikkelen van een uitvoerbaar softwareprogramma dat zonder fouten wordt geïmplementeerd. Het is de taak van de programmeur om een probleem in de code te analyseren en oplossingen te bieden. Het maken van applicaties vereist verschillende noodzakelijke stappen, waaronder planning, ontwerp, testen, implementatie en onderhoud. Programmeren houdt zich dus niet alleen bezig met coderen, maar ook met analyse en implementatie van algoritmen, het begrijpen van datastructuren en het oplossen van problemen. Al met al wordt het hele proces programmeren genoemd. Een programmeur maakt complexe programma's, die worden gelezen en uitgevoerd door de machine en een complete set instructies geven die computers moeten uitvoeren. Het duurt jaren om een professionele programmeur te worden. Als je een complex programma kunt bouwen en ervoor kunt zorgen dat het geen fouten bevat, kun je jezelf beschouwen als een succesvolle programmeur.

Hoewel coderen en programmeren aan de voorkant synoniem lijken te zijn, zijn ze totaal verschillend van elkaar. Terwijl codering betekent dat codes van de ene taal naar de andere worden geschreven, betekent programmeren dat een machine wordt geprogrammeerd met een bepaalde reeks instructies om te draaien. De taak van een codeur is om logica te vertalen in taal die de machine kan begrijpen, terwijl een programmeur meer moet doen dan alleen de codes schrijven. 

Vaak verwarren mensen coderen en programmeren; we hopen dat je het er nu helemaal mee eens bent dat ze duidelijk verschillend zijn na het vergelijken van codering versus programmeren met een aantal factoren. Zowel codering als programmering zijn vereist voor het ontwikkelen van een softwareproduct of spelletje.

About the Author

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ga nu aan de slag met programmeren bij jou op school

>